Losandželosas vīru koris


“Uzdziedāsim, brāļi!”

The Los Angeles Latvian Men's Choir

Image description


Losandželosas vīru koris “Uzdziedāsim, brāļi!” dibināts 1997. gadā.  Savā pastāvēšanas laikā tas sniedzis koncertus ASV, Kanādā un Latvijā.  Kora dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja Dr. Laura Rokpelne-Mičule, bijusī kamerkora “Ave Sol” dziedātāja, ir beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju, kā arī ieguvusi maģistra un doktora grādus kora mūzikā Dienvidkalifornijas universitātē (USC). Kori pavada  jaunā un daudzsološā komponiste Līga Ceriņa, kura ieguvusi bakalaura grādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.The Los Angeles Latvian Men’s Choir was founded in 1997. The choir has performed in the United States, Canada and Latvia. The choir’s founder and artistic director Dr. Laura Rokpelne-Miculs possesses master's and doctoral degrees in Choral Music from the University of Southern California. The choir is accompanied by Liga Cerina, a promising and talented composer and pianist – a graduate of Jazepa Vitola Latvian Music Academy.  read more


20 GADU JUBILEJAS KONCERTI - 2018.


20 YEARS CELEBRATION CONCERTS - 2018


ASV / USA

 

7. aprīlī – 15:00

Apr. 7 – 3:00 pm


28. aprīlī – 18:00

Apr. 28 – 6:00 pm


Sanfrancisko Latviešu draudzes namā

Latvian Lutheran Church of Northern California

425 Hoffman Ave. 

San Francisco CA, 94114 

zklb.wordpress.comLosandželosas Latviešu namā

Los Angeles Latvian Community Center

1955 Riverside Dr.

Los Angeles, CA 90039 

www.biletens.com