Losandželosas vīru koris


“Uzdziedāsim, brāļi!”

The Los Angeles Latvian Men's Choir

Losandželosas vīru koris “Uzdziedāsim, brāļi!”...

 

… dibināts 1997. gada jūnijā, un savā pastāvēšanas laikā tas sniedzis koncertus plašai publikai ASV un Kanādā. Vīri ar panākumiem uzstājušies Losandželosā, Čikāgā, Filadelfijā, Garezerā, Ņujorkā, Sanfrancisko, Sietlā, Toronto, Vašingtonā, Kalifornijas štata Fullertonas universitātē, Longbīčas Starptautiskajā koru festivālā, kā arī nenoliedzami aizraujošajā sarīkojumā “Mrs. Globe Pageant” Palm Springs, Kalifornijā un Holivudas "Set Decorators' Society of America" goda banketā.

Koris ar dziesmām godinājis kritušo piemiņu pie Vjetnamas kara veterānu memoriālās sienas Vašingtonā. 2014. gadā koris ar lieliem panākumiem uzstājās dažādās Latvijas pilsētās. Savos pastāvēšanas 20 gados vīru koris ir iesaistījis gan dziedātājus, kuri dzimuši Amerikā, gan arī jauniebraucējus no Latvijas.

 

Kora dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja Laura Rokpelne-Mičule, bijusī kamerkora “Ave Sol” dziedātāja, ir beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju, kā arī ieguvusi maģistra un doktora grādus kora mūzikā Dienvidkalifornijas universitātē (USC).

 

Kori pavada talantīgā komponiste Līga Ceriņa, kura ieguvusi bakalaura grādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

 

 

The Los Angeles Latvian Men’s Choir...

 

... was founded in June, 1997.  The choir has performed for various audiences throughout the United States and Canada. 

It has charmed audiences with its diverse programs  in Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Garezers (Michigan), San Francisco, Seattle, Toronto, Washington D.C., and California State University at Fullerton, Long Beach International Choir festival, the thrilling spectacular „Mrs. Globe Pageant” in Palm Springs, California and the Annual Banquet of Hollywood’s „Set Decorators’ Society of America”. With songs honoring fallen soldiers, the choir paid a solemn tribute at the Vietnam Veterans Memorial. In 2014, the choir performed with great acclaim, touring several cities in Latvia.

 

The choir’s founder and artistic director Dr. Laura Rokpelne - Miculs is a graduate of Jazepa Vitola Latvian National Conservatory.  She also possesses master’s and doctoral 

degrees in Choral Music from the University of Southern California (USC).

 

The choir is accompanied by Liga Cerina, a promising and talented composer and pianist – a graduate of Jāzeps Vītols 

Latvian Music Academy. 

 

E-Pasts / E-mail: uzdziedasim@yahoo.com

 

Kora logo "GALVA" dizainējis Uldis Stepe

Afišu dizainējis Aldis Rauda

Image description
Image description

Laura un Līga Holivudas “EastWest Studios” 

ar Marku Matsonu

Image description

Ar Pēteri Plakidi Klusā okeāna krastā