Losandželosas vīru koris


“Uzdziedāsim, brāļi!”

The Los Angeles Latvian Men's Choir

LABA DĀVANA  DRAUGIEM UN RADIEM ASV un LATVIJĀ!

 

20 GADU JUBILEJAS CD – “ATMIŅU MOZAĪKA” 

 

Jaunajā CD iekļautas daudzsološās komponistes Līgas Ceriņas dziesmas, 

kā arī latviešu un ārzemju komponistu kora dziesmas.

CD cena US $15 (sūtīšana ieskaitīta)

Kanādā $25 (ieskaitīta sūtīšana un bankas izdevumi)

 

Čekus rakstīt uz “LA Latvian Mens Choir”

Adrese: 631 N. Pass Ave., Burbank, CA 91505

 

Pasūtīšanai zvanīt:

760-330-6118 – Valdis Ķeris

818-585-5748 – Ivars Mičuls

e-pasts: uzdziedasim@yahoo.com