Losandželosas vīru koris


“Uzdziedāsim, brāļi!”

The Los Angeles Latvian Men's Choir

Image description

Dibināts 1997. gada jūnijā, un savā pastāvēšanas laikā tas sniedzis koncertus plašai publikai ASV un Kanādā.  Kora dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja Laura Rokpelne-Mičule, bijusī kamerkora “Ave Sol” dziedātāja, ir beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju, kā arī ieguvusi maģistra un doktora grādus kora mūzikā Dienvidkalifornijas universitātē (USC).


The Los Angeles Latvian Men's Choir was founded in 1997... read more

KONCERTI / CONCERTS

ASV / USA

 

16. aprilī - 19:00

Apr. 16 - 7:00 pm  17. aprilī - 13:00

Apr. 17 - 1:00 pm


Vašingtonas DC Latviešu Ev. Lut. Draudze
Latvian Evangelical Lutheran Church, Washington D.C.

400 Hurley Ave.

Rockville, MD  20850

www.dcdraudze.org

 

 

Filadelfijas latviešu Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze
Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John

301 N Newtown Street Rd
Newtown Square, PA 19073

latvianluthchurchphila.org